Válassza az Oldal lehetőséget

Kuti Márta

Kuti Márta (Marosvásárhely, 1944. január 23.) szerkesztő, tipográfus, publicista. Az Unirea-Egyesülés Középiskolában érettségizett szülővárosában (1961), majd a Babes–Bolyai Tudományegyetem filológia karán magyar nyelv és irodalom szakon diplomázott (1966) Kolozsváron. Tanár Márkodon (1966–1968), majd a marosvásárhelyi Igaz Szó szépirodalmi folyóiratnál korrektor, később (1980) kép- és tördelőszerkesztő, olvasószerkesztő. Szerkeszti és tördeli a lap szórakoztató mellékletét, a Delfint 80-as években. A lap jogutódjánál, a Látónál is ugyanezt a munkakört tölti be nyugdíjazásáig (2003).1996-tól tagja a MÚRE-nak. A Mentor Kiadó létrejöttével (1993) kezdődik könyvszerkesztői munkássága. Több mint százhúsz könyv megjelenésénél bábáskodik. Az ő szerkesztésében és előszavával jelent meg a könyvritkaság-számba menő Osvát Kálmán-féle Erdélyi lexikon, 1928 (Második kiadás. Mentor Kiadó, 2002).Publicisztikái, irodalomtörténeti esszéi a Népújságban, Vásárhelyi Hírlapban, Látóban, Művelődésben jelentek meg. A Román Televízió Magyar Adásának nyelvi lektora. Kötetei: Írásnyomok (Esszék, publicisztikák. Függelék: A tipográfia ábécéje. Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2010); Kincsünk a szó. Az anyanyelv szépségeiről mindenkinek. Világhírnév Kiadó, Kolozsvár, 2013. Díjai: MÚRE-különdíj Osvát Kálmán Motívumok c. válogatott írásainak gyűjteményéért, 2000.; Maros megyei EMKE Értékteremtők-díj 2013; a Román Televízió Magyar Adásának 50. évfordulós emlékplakettje (2019). Legutóbbi kötete: Írók, relikviák, emlékek (Garabontzia Kiadó, 2022)

Kuti Márta
Megosztás