Válassza az Oldal lehetőséget

Nemes Gyula

Író, újságíró, szerkesztő (1969. június 12., Marosvásárhely). 1987-ben érettségizett a Marosvásárhelyi 5-ös Számú Szaklíceumban, 2010-ben a BBTE történelem-filozófia szakán diplomázott. 2003-tól közli írásait a marosvásárhelyi Népújság Az olvasó írja rovata. 2006–2013 közt a Gomolyátot, a Nagyernyei Református Egyházközség lapját szerkesztette. 2011 augusztusa és októbere közt a Népújság külső munkatársa, 2012 és 2020 közt a Központ Maros megyei hetilap munkatársa. Közben külső munkatársként 2013 és 2015 közt bedolgozott a Vásárhelyi Hírlap napilapnak, 2018. júliusa és októbere közt a Székelyhon marosszéki napilapnak, 2014-től pedig a Székely Kalendárium, a Székely Hírmondó napilap (Kézdivásárhely) évkönyvének munkatársa. 2013 és 2019 közt a Maros-Mezőségi Kéve a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye Lapjának egyik szerkesztője, 2019-től időnként vesz rész ebben. 2018-tól a Történelmi Vitézi Rend Régenszéki sajtóreferense, a Vitézi Tájékoztató – A Történelmi Vitézi Rend Egyesület lapja (Budapest) számára. 2003-tól kezdődően jelentek meg további publicisztikai és tudománynépszerűsítő jellegű írásai különböző lapokban: Unitárius Közlöny, Unitárius Élet, Keresztény Szó, Történelmi Magazin, Örökségünk, Községi Hírlevél, Marosszentgyörgyi Fűzetek, Szászrégen és Vidéke, Presbiter, stb.

Történelmi szaktanulmányai jeletek meg különböző tanulmánykötetekben, emlékkönyvekben. (Pl. Maros megyei magyarság történetéből, Kőrösi Csoma Sándor – tegnapi és mai magyarság, Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára, Emlékkönyv Pál-Antal Sándor 80. születésnapjára, stb.) Különböző írásai láttak napvilágot antológia jellegű kiadványokban. (Pl. Múltból jövendőt, Kárpátországi téridő stb.)

Önálló kötetei: Élet a Virgó vize mentén. Adalékok Csejd és Tófalva monográfiájához (2011), Marosszentgyörgy történetéből (2012), Székelykakasd 500 éves történetéből (2015, 2018), Bekecs alatt Nyárád tere. Csíkfalva község története (2016), Érdemessé tett életek. Interjúk, Riportok (2017),  A közösségért tenni érdemes! Riportok, Interjúk (2017), Egy életre való kaland. Az erdélyi magyar cserkészmozgalom 1990–2020 között (2020), A tiszta forrás éltető ereje. Interjúkötet (2020), Hej, te vágyam! Karcolatok, gondolatébresztő jegyzetek, emlékidéző rímfaragványok (2020), „Népem biztonságát őrzöm” Maros-Torda vármegyeiek a Magyar Királyi Csendőrség kötelékében (2021).

Társszerzőként megjelent művei: Nagyernye (2007, társszerző: Dr. Nagy Lajos), Székes. Adalékok a falu monográfiájához (2009, társszerző: Szakács Ferenc), „Becsülettel viselje!” Maros-Torda vármegye vitézeinek albuma (1940–1944) (2020, társszerző: Berekméri Árpád-Róbert).

Szerkesztett kötetek: Öreg tölgyfák árnyékában. Tanulmányok Marosszentgyörgyről (2015), Aporok szolgálatban. Apor-konferencia (2015).

Szakmai, tudományos tagságok: a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének tagja2018-tól. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Rendvédelem-történetért Érdeméremmel és Csendőr Emlékkereszttel kitüntetett tagja2022. augusztus 22-től.

Nemes Gyula
Megosztás