Válassza az Oldal lehetőséget

Botos László

Botos László újságíró, szerkesztő (Csíkszereda, 1957. július 26.). A Csíkszeredai Faipari Líceumban (jelenleg: Venczel Károly Szakközépiskola) érettségizett. Főállású újságíróként dolgozott az alábbi szerkesztőségekben: 1983-1990 Hargita napilap (sport, közügy, ifjúság, keresztrejtvény rovatok, egy ideig párhuzamosan korrektor), 1990-1993 Új Sport napi-, majd hetilap, 1995-1996 Európai Idő kétheti lap, 2000-2001 szintén Európai Idő, 2001-2002 Új Idő, 2004-2012 Új Kelet hetilap (pusztán névrokona az izraeli Új Kelet c. újságnak), 2019-2022 Székely Hírmondó napilap és hirmondo.ro internetes újság. A felsorolásból hiányzó években háromszor munkanélküli, de folyamatosan szabadúszó újságíró. Erdélyi és romániai tudósítója, külső munkatársa volt a Nemzeti (Nép)Sport (1990), a Pesti Hírlap (1991), az Új Magyarország (1992-1997), a Napi Magyarország (1997-2000), a Magyar Nemzet (2000) napilapoknak, majd a szintén anyaországi Heti Válasz hetilapnak (2001-2015). Az 1977-1982-es időszakban külső munkatársként rendszerességgel jelentek meg keresztrejtvényei a Hargita napilapban. Sokat közölt még az 1990 előtt megjelenő Hargita Kalendáriumban, az Ifjúmunkás hetilapban (keresztrejtvény, sport, gyalogtúraélmény stb.), a Munkásélet hetilapban (hétköznapok, keresztrejtvény), továbbá 1989 után az alábbi sajtókiadványok hasábjain: gyergyószentmiklósi Syn TV hírlapja, Gyergyói Kisújság (a hetilap alapító tagja és névadója), Közbirtokossági Hírvivő, Székely Hírmondó heti-, majd napilap, Székely Kalendárium. Az 1990-es évek elején néhány cikke megjelent a budapesti Esti Hírlapban, valamint az újvidéki Magyar Szó és a felvidéki Új Szó napilapokban.

Botos László
Megosztás